Πολύπλοκη αναζήτηση

40 αποτέλεσματα αναζήτησης

Σελ. 1 από 4 Σελίδες

 • Κοινωνική Επιχείρηση: Τι είναι κοινωνική οικονομία;
  Απάντηση: Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, ανθρώπινων αναγκών και συστημάτων της αγοράς κι αποτελεί ένα οργανικό σύνολο, αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, ...
 • Marketing: Τι είναι η τιμολόγηση διείσδυσης?
  Απάντηση: Αποτελεί μια από τις Στρατηγικές Επιλογές Τιμολόγησης, όπου το προϊόν προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή με αντικειμενικό σκοπό την μεγιστοποίηση του όγκου πωλήσεων και τη ...
 • Επιχειρηματική προσωπικότητα: Τι είναι η τιμολόγηση ξαφρίσματος;
  Απάντηση: Αποτελεί μια από τις Στρατηγικές Επιλογές Τιμολόγησης, όπου το προϊόν προσφέρεται σε πολύ υψηλή τιμή με σκοπό να προσελκύσει πελάτες που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι στη ...
 • Marketing: Πως μπορώ να μετρήσω το πόσο γρήγορη είναι η ιστοσελίδα μου;
  Απάντηση: Η ταχύτητα της ιστοσελίδας σας συμβάλλει στην εικόνα της εταιρίας σας. Μπορεί να σας κοστίζει επισκέψεις, θεάσεις προϊόντων ή ακόμα και χρήματα εάν καθυστερεί πολύ. ...
 • Κοινωνική Επιχείρηση: Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
  Απάντηση: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.   Η Κοινωνική ...
 • Κοινωνική Επιχείρηση: Ποιοι μπορούν να είναι μέλη σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ;
  Απάντηση: Mια Κοιν.Σ.Επ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Tα μέλη μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και ...
 • Κοινωνική Επιχείρηση: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών μιας κοινωνικής επιχείρησης;
  Απάντηση: μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους, σε ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές ...
 • Management: Τι είναι διαχείριση του έργου;
  Απάντηση: Διαχείριση του έργου είναι η υποβολή ενός προσεκτικά σχεδιασμένου έργου που έχει να κάνει τόσο με την οργάνωση, την παροχή κινήτρων και τον έλεγχο των ...
 • Marketing: Τι είναι η διαφήμιση;
  Απάντηση: Διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση ...
 • Management: Τι είναι η Δημόσιες Σχέσεις;
  Απάντηση: Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός κόμματος, πολιτικού προσώπου κ.τ.λ. να προβληθεί ευρέως και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό ...

Οι πιο δημοφιλής αναζητήσεις είναι:

Πιο δημοφιλή FAQs RSS

 1. Τι είναι η τιμολόγηση ξαφρίσματος; (3019 προβολές)
 2. Τι είναι οι οικονομίες κλίμακας; (2916 προβολές)
 3. Τι είναι η τιμολόγηση διείσδυσης? (2710 προβολές)
 4. Πως προκύπτει το κεφάλαιο μιας συνεταιριστικής επιχείρησης και ποιοι ... (2296 προβολές)
 5. Τι είναι κοινωνική οικονομία; (2286 προβολές)
 6. Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; (2202 προβολές)
 7. Πρέπει να επενδύσω στη δια βίου μάθηση των εργαζομένων ... (2136 προβολές)
 8. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μιας κοινωνικής επιχείρησης; (2129 προβολές)
 9. Πως μπορώ να βρω εξειδικευμένο προσωπικό για την επιχείρησή ... (2117 προβολές)
 10. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών μιας κοινωνικής επιχείρησης; ... (2115 προβολές)

Οι πιο πρόσφατες ερωτήσεις: RSS

 1. Γιατί θα πρέπει να κάνω προϋπολογισμό στην επιχείρηση μου; ... (2015-11-10 14:24)
 2. Τι πρέπει να ξέρω για την ταξινόμηση λογαριασμών; (2015-11-10 14:22)
 3. Τι θα πρέπει να γνωρίζω για τα λογισμικά τήρησης ... (2015-11-10 14:21)
 4. Γιατί να προσλάβω λογιστή; (2015-11-10 14:19)
 5. Γιατί είναι σημαντικά τα λογισμικά τήρησης βιβλίων; (2015-11-10 14:17)