Τι είναι η τιμολόγηση διείσδυσης?


Αποτελεί μια από τις Στρατηγικές Επιλογές Τιμολόγησης, όπου το προϊόν προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή με αντικειμενικό σκοπό την μεγιστοποίηση του όγκου πωλήσεων και τη διείσδυση στην αγορά.
 
Η επιλογή της στρατηγική αυτής προϋποθέτει ότι οι αγοραστές είναι ευαίσθητοι στις τιμές (ελαστικότητα της ζήτησης), η τιμή μπορεί να διατηρηθεί χαμηλά ώστε να διατηρηθεί το πλεονέκτημα και να αποθαρρυνθούν δυνητικοί ανταγωνιστές, και χαμηλό κόστος παραγωγής και διανομής το οποίο μειώνεται με την αύξηση των πωλήσεων (οικονομίες κλίμακας).
 
Η τιμολόγηση διείσδυσης δημιουργεί την προσδοκία για μόνιμα χαμηλές τιμές ενώ μπορεί απλά να προσελκύσει πελάτες που αναζητούν τη χαμηλότερη τιμή και όχι πελάτες αφοσιωμένους στο εμπορικό σήμα. Σε περίπτωση που οι ανταγωνιστές προσπαθήσουν να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην αγορά μειώνοντας τις τιμές τους σημαντικός όγκος πελατών θα μετακινηθεί.

 

Ετικέτες: στρατηγική, τιμολόγηση
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-29 14:34
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.4
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες