Τι θα πρέπει να γνωρίζω για την διαχείριση του κινδύνου;


Η διαχείριση του κινδύνου είναι μια διαδικασία που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και διαχείριση των απειλών που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις ή να βλάψουν την οργάνωση. Σε γενικές γραμμές αυτό συνεπάγεται επανεξέταση πράξεων της οργάνωσης σου, εντοπισμό πιθανών απειλών και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση τους.
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-16 15:18
Συγγραφέας:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ
Έκδοση:
1.0
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

μπορείτε να σχόλια για αυτή τη καταχώρηση

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.