Τι εννοούμε με τον όρο "Διαχείριση Κινδύνων" σε μια επιχείρηση;


 

Κάθε επιχείρηση έχει κινδύνους. Για το λόγο αυτό η διαχείριση κινδύνων είναι μια σημαντική διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Βοηθά στην αποφυγή προβλέψιμων κινδύνων, προστατεύει από τις λάθος επενδυτικές αποφάσεις και μειώνει τις απώλειες και τις ζημίες από απρόβλεπτα γεγονότα. Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνων (ERM) είναι η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, καθώς και ελέγχου των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του κινδύνου. Δεν περιλαμβάνει μόνο κινδύνους που σχετίζονται με τυχαίες ζημιές, αλλά και οικονομικά, στρατηγικά, λειτουργικά και άλλα συναφή είδη κινδύνων..

Τελευταία ενημέρωση:
2015-09-29 14:57
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.0
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες