Πως μπορώ να διαχειριστώ το εταιρικό μου εισόδημα;


Υπάρχουν βασικοί κανόνες που αν τους ακολουθούμε προωθούμε τη μακροχρόνια και βραχυχρόνια ισορροπία στη διαχείριση του εταιρικού εισοδήματος και τη συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:
 
  • Τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κατά κανόνα με ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία ή των εταίρων.
  • Τα κέρδη από τις επενδύσεις της επιχείρησης χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στην ανανέωση των στοιχείων του παγίου ενεργητικού.
  • Ποτέ δεν χρηματοδοτούμε με βραχυπρόθεσμα δάνεια τα πάγια, που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία μακράς διάρκειας.
  • Η αξία του μόνιμου κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και με παρακράτηση από τα κέρδη της εταιρείας.
  • Το μεταβλητό κεφάλαιο κίνησης μπορεί να χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίδια κεφάλαια, δηλαδή από πιστώσεις προμηθευτών προς την επιχείρησή μας και από βραχυχρόνια τραπεζικά δάνεια.
  • Ποτέ δεν μπερδεύουμε τα κεφάλαια της εταιρείας με τα χρήματα της ιδιωτικής ζωής των εταίρων ή του επιχειρηματία.
  • Μεγάλη προσοχή στο μπλοκ των επιταγών.
  • Αν έχεις συναλλαγές με το εξωτερικό σε ξένο νόμισμα, προσπάθησε να προφυλαχθείς από τις διακυμάνσεις των νομισμάτων αυτών έναντι του ευρώ.
  • Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων των δανείων της επιχείρησης είναι μεγάλος κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  • Ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιους αριθμοδείκτες ρευστότητας για να ξέρει που βαδίζει.

 

Ετικέτες: κεφάλαιο κίνησης, λογιστικές καταθέσεις
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-29 14:19
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.6
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες