Τι είναι καθοδήγηση (coaching);


Η προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση έχει γίνει πολύ γρήγορα μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για την προσωπική, επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη. Οι λόγοι αυτής της ανάπτυξης είναι πολλοί. Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να εξατομικευθεί στο περιβάλλον και τις ανάγκες του ατόμου που καθοδηγείται (εκπαιδευόμενος). Εξασφαλίζει επίσης τις συνεχείς δράσεις και την πρόοδο όσον αφορά τις προτεραιότητες του καθοδηγούμενου είτε πρόκειται για πολύπλοκα προβλήματα είτε για μεγάλους στόχους. Επίσης καλλιεργεί την μάθηση στον καθοδηγητή μέσα από τον συνεχή προβληματισμό της προπόνησης και τις δράσεις που λαμβάνει μέσα από τα συνέδρια επαγγελματικής καθοδήγης.
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-19 10:46
Συγγραφέας:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ
Έκδοση:
1.0
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

μπορείτε να σχόλια για αυτή τη καταχώρηση

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες