Ποιές μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού μπορώ να χρησιμοποιήσω;


- Κέντρα αξιολόγησης: Χρησιμοποίησε πολλαπλές μεθόδους (τεστ, συνέντευξη, παιχνίδια ρόλων κλπ) προκειμένου να αξιολογηθούν ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων και να λάβειςαποφάσεις.
- Τεστ: γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, αντίληψη, λογική, λήψη αποφάσεων κλπ), προσωπικότητας (ευσυνειδησία, συνέπεια, εξωστρέφεια κλπ), συναισθηματικής νοημοσύνης (ικανότητα κατανόησης των αναγκών των άλλων), ειδικών γνώσεων που απαιτούνται σε μια δουλειά κλπ.
- Δομημένη συνέντευξη (συνήθως γίνεται από τον προϊστάμενο)
- Κατάλογοι συμπεριφορών (checklists) (ο αξιολογητής τσεκάρει συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, θετικά ή αρνητικά, που μπορεί να επιδείξει ένας εργαζόμενος σε μια συγκεκριμένη εργασία)
- Δείγματα δουλειάς και προσομοιώσεις
- Μέθοδος αξιολόγησης 360ο (αξιολόγηση του εργαζόμενου από προϊστάμενο, υφισταμένους, ιεραρχικά ομοίους, ενδεχομένως πελάτες/ εξωτερικούς συνεργάτες)
- Καταγραφή επιτευγμάτων (accomplishments records)

Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-19 11:05
Συγγραφέας:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ
Έκδοση:
1.0
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

μπορείτε να σχόλια για αυτή τη καταχώρηση

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες