Τι είναι διαχείριση του έργου;


Διαχείριση του έργου είναι η υποβολή ενός προσεκτικά σχεδιασμένου έργου που έχει να κάνει τόσο με την οργάνωση, την παροχή κινήτρων και τον έλεγχο των πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας. Ένα έργο είναι μια προσωρινή προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί για να παράγει ένα μοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα με μια καθορισμένη αρχή και τέλος (συνήθως χρονικά περιορισμένη που συχνά περιορίζεται από τη χρηματοδότηση ή το παραδοτέο) που αναλαμβάνει να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των στόχων, συνήθως για να επιφέρει ευεργετική αλλαγή ή προστιθέμενη αξία

Τελευταία ενημέρωση:
2015-09-29 15:19
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.1
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.