Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις;


Βασικά διακρίνονται σε δυο κατηγορίες τις ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. και τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
 
  • Οι ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Για την ίδρυση ΚΟΙΣΠΕ απαιτούνται 7 μέλη και τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων σε αυτές πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
  • Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ από την άλλη αφορούν όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό και χρειάζονται 5 μέλη για τη ίδρυσή τους. Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους διακρίνονται σε δυο επιπλέον κατηγορίες
  • Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις κ.ά.
  • Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Ετικέτες: startup, νέος επιχειρηματίας, συνεργασία
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-29 14:49
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.2
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες