Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μιας κοινωνικής επιχείρησης;


Για τη σύσταση τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για ΚΟΙ.Σ.Π.Ε και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ.
 
Στη συνέχεια οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ύστερα από σχετική αίτηση και αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
 
Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου στο διαδίκτυο.

 

Ετικέτες: startup, νέος επιχειρηματίας, συνεργασία
Τελευταία ενημέρωση:
2015-10-29 14:48
Συγγραφέας:
nmoschos
Έκδοση:
1.5
Μέση βαθμολογία:0 (0 Ψήφοι)

δε μπορείτε να εισάγετε σχόλιο για την καταχώρηση αυτή

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Καταχωρήσεις σε αυτή τη κατηγορία

Ετικέτες